Invoering PE-Online per 1 juni 2018

Het proces rondom registerinschrijving en scholingspunten is veranderd. Er zal per 1 juni 2018 gewerkt worden met het systeem PE-online. Dit systeem heeft als voordeel dat het hele proces van scholingsaanbod, scholingspunten, inschrijving en uw registratie als audicien wordt geautomatiseerd. Het biedt u als audicien op elke gewenst moment een actueel overzicht van het aantal behaalde scholingspunten en de status in het register. Ook biedt het u inzicht in de scholingskalender. Na het volgen van een bij- of nascholingsactiviteit worden de scholingspunten in vrijwel alle gevallen direct aan uw scholingsdossier toegevoegd.

We gaan dus van start met het systeem en als u bent ingelogd treft u de reeds behaalde scholingspunten aan die bij StAr zijn geregistreerd; uw scholingspunten saldo. Klopt het volgens u niet, laat het ons dan weten. Er is een helpdesk paraat om uw vragen te beantwoorden en samen met u de bewijsvoering en registratie bij te stellen.

Om het gebruik van het systeem te testen, is er in mei een pilot geweest en de resultaten zijn volgens verwachting. Dat betekent dat het systeem kan worden ingevoerd voor alle audiciens.

Hoe gaat de invoering voor audiciens in zijn werk?

  1. Alle audiciens ontvangen op het door hun geregistreerde mailadres een mail met handleiding en alle informatie.
  2. Alle audiciens ontvangen op het door hun geregistreerde mailadres een mail met een inloglink waarmee het account in gebruik kan worden genomen.
  3. Daarna kan men inloggen, de basisgegevens controleren alsmede de actuele stand van de scholingspunten: Klopt alles?
  4. Heeft u niets ontvangen op de geplande datum? Mail naar info@audicienregister.nl, zodat u ook kunt beginnen.
  5. Verdere vragen? Mail naar info@audicienregister.nl

Invoering van PE-online zal gefaseerd, in groepen, plaatsvinden tussen 1 juni en 15 juli 2018. De verschillende groepen worden per e-mail geïnformeerd over de aanstaande implementatie.

We wensen u veel succes en plezier bij het gebruik van het systeem en hopen op deze wijze onze dienstverlening te hebben verbeterd.