Onderwijsstructuur na- en bijscholing hoorzorg

In 2017 werden de onderwijsorganisaties en branche- en belangenvertegenwoordigers het eens over de juiste rolverdeling. In deze afbeelding ziet u de structuur die destijds als doel werd gesteld. Aan de linkerzijde ziet u de beroepsopleiding. De stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB), de organisatie die voor de minister via de sectorkamer en marktcommissie gezondheidstechniek vaststelt wat een gediplomeerd audicien moet kennen en kunnen.

Na- en bijscholing volgt op dat diploma. Door de tijd moeten immers kennis en vaardigheden worden bijgehouden, dus nageschoold, en worden bijgeschoold. AuDidakt gaat het organiseren van deze aspecten van de sector voor haar rekening nemen. Aan de linkerzijde van het procesmodel zien we dat AuDidakt het overzicht van scholingen en deelnemers gaat bijhouden, wat door middel van PE-Online wordt geautomatiseerd. Daarnaast is afgesproken dat AuDidakt gaat bekijken of er correct getoetst wordt en een na- en bijscholingscommissie in het leven gaat roepen die een plan maakt waardoor het juiste na- en bijscholingsaanbod wordt gerealiseerd.

Aan de rechterzijde van het model de accreditatiecommissie van het Audicienregister, die door middel van een beoordelingskader het juiste aantal scholingspunten aan bepaalde opleidingen toekent, na verzoek tot accreditatie door de aanbieder. StAr beoordeelt de verzoeken tot accreditatie van scholingsaanbieders. Daarnaast blijft StAr het register van audiciens en audiciensbedrijven beheren.

Zo is er een duidelijke taakverdeling met voldoende separatie die tot objectieve beoordeling leidt, terwijl er voldoende specialisatie is om een goede dienstverlening te realiseren. Afgezien van deze taken is de audicien nog steeds, zoals altijd al het geval was, bij het Audicienregister geregistreerd.

Klik hier voor het tonen van het procesmodel