Home Bestuur

Bestuur

AuDidakt is een stichting. In het bestuur van Stichting AuDidakt hebben zitting:

Mevrouw R. (Ria) Harks – voorzitter
De heer V. (Vincent) Goedhart
De heer R. (René) Groen
De heer W. (Wilrik) van 't Noordende - penningmeester
Mevrouw D. (Dorothé) van den Aker – directeur

Het secretariaat van de Stichting is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.