Digitale scholing casuistiek REM-metingen

De omstandigheden dwongen AuDidakt om de oorspronkelijk in maart 2020 geplande verdiepende scholingsavonden over de REM-meting te annuleren. De animo voor deze sessies was groot. We zijn dan ook verheugd dat inmiddels in overleg met Allart Knoop, masteraudioloog bij het Erasmus MC, een digitale versie van deze scholing is voorbereid die in september in twee sessies zal worden aangeboden. De nadruk ligt op de behandeling van concrete casussen en de sessies hebben een interactief karakter.

Digitale scholing casuïstiek REM-metingen

De omstandigheden dwongen AuDidakt om de oorspronkelijk in maart 2020 geplande verdiepende scholingsavonden over de REM-meting te annuleren. De animo voor deze sessies was groot. We zijn dan ook verheugd dat inmiddels in overleg met Allart Knoop, masteraudioloog bij het Erasmus MC, een digitale versie van deze scholing is voorbereid die in september in twee sessies zal worden aangeboden. De nadruk ligt op de behandeling van concrete casussen en de sessies hebben een interactief karakter.

Wat kunt u verwachten?
De sessies zijn een vervolg op de goed gewaardeerde scholing 'Het uitvoeren van REM-metingen' van november 2019 en januari 2020, maar zijn ook los van elkaar te bezoeken. Audiciens die niet hebben deelgenomen aan de eerste scholingsavond, kunnen eveneens deelnemen.
In deze verdiepende sessies staat de interpretatie en toepassing van de REM centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt duidelijk hoe de REM onmisbaar is bij een succesvolle aanpassing van hoortoestellen bij bijzondere oren en bijzondere gehoorverliezen. Er wordt ingegaan op het gebruik van de REM om hoortoestelfeatures te testen en de juiste retentieoptie te selecteren.
Aan deze scholingsavond zijn 20 scholingspunten toegekend.

Leerdoelen
Deelnemers kunnen na het deelnemen aan de scholingsavond:

  • de relatie tussen gehoorgang en aided response beter voorspellen;
  • op basis van een REM bepalen of een hoortoestel bijgesteld of aangepast moet worden;
  • hoortoestelfeatures controleren op hun effectiviteit (en weten welke features wel en welke niet met REM gecontroleerd kunnen worden);
  • hoortoestellen met elkaar vergelijken;
  • hoortoestellen effectief instellen op alle oren.

Theorie en keuze uit twee sessies
Ter voorbereiding wordt aan alle deelnemers in de week voorafgaand aan de digitale sessie enige theorie en een begrippenlijst toegestuurd. Voor een goed begrip van de digitale sessie is het belangrijk dat u deze informatie vooraf bestudeert.
De digitale sessies, twee sessies met hetzelfde programma, worden aan het einde en het begin van de dag gehouden. Deze sessies hebben het karakter van een webinar en zijn interactief van opzet.
Maandag 14 september 2020 van 18.30 tot 19.30 uur
Donderdag 17 september 2020 van 8.30 tot 9.30 uur

De bijeenkomst wordt afgesloten met een digitale toets. Voor voorbereiding en toetsing achteraf wordt een tijdsbesteding van ongeveer 1 uur gevraagd.

De kosten voor deze sessie zijn € 45,- per persoon, excl. btw en service fee.

Alle StAr-geregistreerde audiciens hebben inmiddels een digitale uitnodiging ontvangen. Indien u geen mail ontvangen heeft, stuur dan een bericht naar info@audidakt.nl

Deze webinars worden technisch mede mogelijk gemaakt door Sivantos.