Home Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen voor audiciens

 • Wat doet PE-online?

  https://pe-online.info/

 • Waar kan ik inloggen?

  Klik hier om in te loggen.
 • Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt geraakt?

  Klik hier om nieuwe inloggegevens op te vragen.
 • Waar vind ik de scholingskalender?

  Klik hier voor het actuele scholingsaanbod op de scholingskalender

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

  Het is belangrijk om uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wanneer uw e-mailadres, uw adres of uw werkgever verandert, dan dient u dit door te geven aan het Audicienregister via: registratie@audicienregister.nl. Met name uw e-mailadres is erg belangrijk. Wanneer u dit niet aan ons doorgeeft, kunnen wij u niet op de hoogte stellen van actuele informatie.

 • Ik heb een vraag over het aantal te behalen scholingspunten?

  In de veelgestelde vragen van het Audicienregister is alle informatie over het reglement en het te behalen aantal scholingspunten terug te vinden.

 • Kan ik voor een individuele scholingsactiviteit scholingspunten krijgen?

  Voor bepaalde individuele activiteiten zijn standaard scholingspunten vastgesteld. Een overzicht daarvan is hier te vinden. Toekenning van individuele scholingspunten is alleen mogelijk voor geaccrediteerde na- of bijscholing. In het geval van scholing in het buitenland wordt nagegaan of er in het betreffende land accreditatie is aangevraagd. Zie ook de factsheet van de accreditatiecommissie van StAr.

 • Mag ik een scholing/training herhalen?

  U kunt een scholing/training meerdere keren volgen maar u ontvangt daarvoor per referentieperiode één keer scholingspunten. In een nieuwe referentieperiode kunt u wel voor eenzelfde training/scholing opnieuw scholingspunten verkrijgen.

Vragen voor opleiders

 • Hoe kan ik een nieuwe scholing indienen voor accreditatie?

  Indien u al een account heeft klik dan hier om in te loggen. Als u bent ingelogd klikt u op de donkerblauwe knop “accreditatieaanvraag indienen”.

 • Hoe kan ik een account aanvragen?

  Klik hier om uw eigen account aan te vragen.

 • Waar kan ik inloggen?

  Klik hier om in te loggen. Klik hier om in te loggen.

 • Ik heb geen inloggegevens en geen account

  U maakt inloggegevens aan als u een account aanmaakt. Zie ‘Hoe kan ik een account aanvragen?’
 • Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt geraakt?

  Klik hier om nieuwe inloggegevens aan te vragen.

 • Wat is de werkwijze accreditatiecommissie?

  In een beknopte factsheet heeft de Accreditatiecommissie van het Audicienregister op een rijtje gezet hoe zij te werk gaat bij de beoordeling van scholingsaanvragen en de toekenning van scholingspunten.

  klik hier voor de factsheet

 • Wat zijn de kosten voor een scholingsaanvraag?

  Het Audicienregister (StAr) berekent kosten voor aanvragen om scholingspunten toe te kennen aan leeractiviteiten die bestemd zijn voor geregistreerde audiciens.
  De kosten voor het aanvragen van scholingspunten in 2024 bedragen per leeractiviteit:

  • € 252,- indien de aanvraag minimaal 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend
  • € 378,- indien de aanvraag korter dan 6 weken voorafgaand aan de leeractiviteit is ingediend
  • € 504,- indien de aanvraag is ingediend nadat de leeractiviteit heeft plaatsgevonden
  • € 252,- aanvraag e-learning

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

  Voor het volledige overzicht verwijzen wij naar Tarieven | Audicien Register

 • Geldigheid van de training-scholingsactiviteit

  Een accreditatie voor een training- en scholingsactiviteit is 3 jaar geldig na datum van de puntentoekenning. Na 3 jaar dient de aanvraag voor accreditatie voor een training- en scholingsactiviteit opnieuw te worden ingediend. Hiervoor worden de daarvoor geldende kosten opnieuw in rekening gebracht.

 • Automatische herinneringsmail bij verlopen van accreditatietermijn

  Accreditatie wordt voor 3 jaar aan een scholing toegekend. Wilt u automatisch een bericht ontvangen dat de termijn gaat verlopen, dan kunt u dat aangeven in uw eigen account in PE-online bij:

  • Instituutgegevens
  • Instellingen
  • Herinnering versturen bij verlopen van accreditatie [ vul hier zelf het aantal dagen in]

  U ontvangt dan voortaan tijdig een melding dat de accreditatie op een betreffende scholing gaat verlopen en kunt u desgewenst actie ondernemen.