Nieuwe voorzitter en bestuursleden stichting AuDidakt

Monique Joostema is de nieuwe voorzitter van het bestuur van AuDidakt, de stichting voor bij- en nascholing van audiciens. Ze neemt deze functie over van Wilrik van ’t Noordende, die voorzitter was van AuDidakt sinds 2020. Wilrik vertrekt als bestuurslid van AuDidakt.

Wilrik van ‘t Noordende was vanaf 2018 als bestuurslid actief, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de positionering en activiteiten van stichting AuDidakt. Onder zijn voorzitterschap is een nieuw concept van het Audicienscongres ontwikkeld, met een HoorzorgBeurs. Ook is de basis gelegd voor een meerjarenplan bij- en nascholing op basis van de input van audiciens en stakeholders. Hiervoor is AuDidakt hem zeer erkentelijk.

Wilrik over zijn vertrek: “Ik ben trots op wat we bereikt hebben de afgelopen jaren en ben dankbaar dat ik daar als voorzitter leiding aan heb mogen geven. We zijn veranderd van een organisator van een congres naar een organisatie die in de breedte bezig is met bij- en nascholing voor audiciens. We organiseren verschillende (online) activiteiten en er zijn allerlei plannen voor het ontwikkelen van verdiepende scholing en specialisaties. Ook de nieuwe HoorzorgBeurs, die dit jaar weer op 8 en 10 juni plaatsvindt, heeft veel potentie om nog verder te groeien. Het bestuur onder leiding van Monique gaat daar zeker wat moois van maken.”

De kers op de taart

Monique Joostema, in het dagelijks leven curriculumexpert en vakdocent aan de audicienopleiding van het Da Vinci College, is sinds 2023 actief als bestuurslid van AuDidakt, en unaniem gekozen door het bestuur als de nieuwe voorzitter. Monique over haar nieuwe rol: “Al sinds 1999, toen ik als audicien begon, heb ik mijn hart verloren aan dit mooie vak. Voor mij de perfecte combi tussen zorg, techniek en retail. Dat ik nu, na bijna 25 jaar in het vak, voorzitter mag worden van Audidakt is voor mij een kers op de taart. Dagelijks ben ik bezig met het opleiden van nieuwe audiciens. Om nu ook iets te kunnen betekenen voor de collega’s die al van school af zijn en te kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van het vak, vind ik een mooie uitdaging. Samen met de andere bestuursleden zal ik mij volledig inzetten voor leerzame bij- en nascholing. Ik heb er zin in!”

Ook twee nieuwe bestuursleden

Tegelijk met het vertrek van Wilrik en het aantreden van Monique als voorzitter, starten twee nieuwe bestuursleden bij AuDidakt: Anne Venneri en Kim Roskam. Samen met de zittende bestuursleden René Groen en Wendy van Genechten, vormen zij het bestuur van stichting AuDidakt.

Opgeleid als logopedist, heeft Anne Venneri-van Dam inmiddels alweer bijna 20 jaar ervaring als audicien bij Schoonenberg en Specsavers. Sinds 2019 werkt ze als Clinical Performance Consultant bij Specsavers. Hier ondersteunt ze audiciens op het gebied van professionaliteit en kwaliteit en beheert ze de interne auditprocedure in het noordelijke deel van het land. Daarnaast is ze assessor bij het examineren van audicienstudenten voor het Deltion College en lid van de ontwikkelgroep voor audiciensexamens bij SOESV. Anne kijkt ernaar uit om met vakgenoten samen te werken voor een vernieuwend scholingsaanbod binnen Audidakt.

Kim Roskam-Wullems is een ervaren professional in de audiciensbranche, met een carrière die begon in 2003. Sinds 2018 is ze als (senior) docent verbonden aan het Deltion College in Zwolle. Naast haar docentschap is ze lid van de ontwikkelgroep van SOESV, waar ze samen met collega-docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werkt aan het onderhoud en beheer van exameninstrumenten. Met haar kennis over opleiding en het vak van audicien wil ze bijdragen aan de ontwikkeling van een passend scholingsprogramma binnen Audidakt, dat aansluit bij de behoeften van zowel de branche als individuele audiciens.

Het voltallige AuDidakt-bestuur met vertrekkend voorzitter. Vooraan, v.l.n.r.: Kim Roskam en Wilrik van ’t Noordende; achteraan, v.l.n.r.: Monique Joostema, René Groen, Anne Venneri en Wendy van Genechten.

Over AuDidakt

Een adequaat en kwalitatief bij- en nascholingsaanbod beschikbaar te stellen voor audiciens: dat is de doelstelling van stichting AuDidakt. Opleiders zoals onderwijsinstellingen, audiciensbedrijven en fabrikanten van hoortoestellen kunnen hiervoor opleidingsactiviteiten ontwikkelen. AuDidakt geeft inzicht in de geaccrediteerde mogelijkheden voor bij- en nascholing van audiciens middels de scholingskalender. Daarnaast organiseert AuDidakt jaarlijks het Audicienscongres & de HoorzorgBeurs.