Webinar interpretatie en toepassing van hoorprotocol 2.0 | 5 september 2022

Het Hoorprototol 2.0 in de praktijk. Praktische toepassing voor interpretatie en toepassing. In 2021 heeft AuDidakt in samenwerking met SPHHM een e-learning ontwikkeld en aangeboden aan alle geregistreerde audiciens over het Hoorprotocol 2.0 (HP 2.0). Inmiddels heeft u daar in de dagelijkse praktijk ervaring mee opgedaan. Dit levert ongetwijfeld vragen op die te maken hebben met het gebruik van het HP 2.0, de interpretatie van het advies en de toepassing van het professioneel oordeel. SPHHM en AuDidakt hebben opnieuw de handen ineen geslagen en bieden een webinar waarbij vooral wordt ingegaan op het werken met het HP 2.0. In deze verdiepende scholing wordt stapsgewijs het traject van aanschaf en aanpassing van een hoortoestel doorlopen. Op interactieve wijze wordt ingegaan op de interpretatie en toepassing van het HP 2.0. Er wordt gebruik gemaakt van relevante casuïstiek en er is ruimte voor het stellen van vragen vanuit de eigen praktijk.

Het interactief webinar over Interpretatie en toepassing van Hoorprotocol 2.0 zal op maandag 5 september 2022 van 19.00 tot 20.30 uur plaatsvinden.

Het webinar wordt u gratis aangeboden door SPHHM.

Aan deze sessie, inclusief de voorbereiding en afsluitende toets, zijn door StAr 15 scholingspunten toegekend.

Programma
René Groen, docent bij DHTA, verzorgt een interactieve presentatie over de toepassing van het HP 2.0 waarbij het gehele proces wordt doorlopen en per stap tips en aandachtspunten worden doorgenomen.
• Intake: hoorvragenlijst
• COSI vragenlijst: hoe formuleer je zo concreet mogelijke COSI-doelen?
• Beslissing van het systeem
• Evt. aanpassing van beslissing
• Onderbouwing daarvan met concrete voorbeelden
• Toepassing van de assen op de COSI-doelen
• Praktijkvoorbeelden

Leerdoelen
- De audicien weet hoe hij in de verschillende fasen van het aanpasproces het HP 2.0 moet gebruiken
- De audicien kan COSI-doelen formuleren
- De audicien weet hoe hij de assen op de COSI-doelen kan toepassen
- De audicien kan zijn professionele oordeel onderbouwen wanneer van het door het systeem gegeven advies wordt afgeweken

Al met al een leerzame digitale bijeenkomst.

Alle geregistreerde audiciens hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen, bent u geen geregistreerd audicien maar wilt u toch deelnemen, stuurt u dan een mail naar het secretariaat info@audidakt.nl.