Webinars Het uitvoeren van REM-metingen en Casuïstiek REM-metingen

In navolging op enkele goed gewaardeerde sessies over REM-metingen in 2019 en 2020, organiseert AuDidakt opnieuw twee digitale sessies over dit onderwerp. In samenwerking met masteraudioloog Allart Knoop organiseert AuDidakt een tweetal interactieve webinars. 

Op woensdag 26 mei vindt om 19.00 uur het webinar ‘Het uitvoeren van REM-metingen’ plaats. De sessie is bedoeld voor audiciens die meer willen weten over de toepassing en de toegevoegde waarde van de REM-meting. Er wordt aandacht besteed aan de technische uitvoering van de REM-meting, specifieke aandachtspunten bij de uitvoering en de interpretatie van de uitkomst. Ter voorbereiding op het webinar worden een reader en enkele voorbereidende video’s beschikbaar gesteld. Deelname wordt beloond met 13 scholingspunten.


Op dinsdag 8 juni wordt om 19.00 uur het webinar ‘Casuïstiek REM-metingen’ gehouden. Deze sessie heeft een verdiepend karakter. De interpretatie en toepassing van de REM staan centraal. Aan de hand van casuïstiek wordt duidelijk hoe de REM onmisbaar is bij een succesvolle aanpassing van hoortoestellen bij bijzondere oren en bijzondere gehoorverliezen. Er wordt ingegaan op het gebruik van de REM om hoortoestelfeatures te testen en de juiste retentieoptie te selecteren. Ter voorbereiding op het webinar wordt aanvullende theorie en enkele voorbereidende video’s beschikbaar gesteld. Afsluitend vindt een digitale toets plaats. Deelname wordt beloond met 20 scholingspunten.

Deze twee scholingsactiviteiten zijn zowel opeenvolgend als ook los van elkaar te volgen. Dat is afhankelijk van uw eigen voorkennis en voorkeur. Heeft u één van deze scholingen al in de huidige referentieperiode gevolgd, dan kunt u hiervoor niet opnieuw scholingspunten verkrijgen. Het is vanzelfsprekend wel mogelijk om nog een keer deel te nemen.

De aankondiging van beide scholingsactiviteiten is verstuurd naar het mailadres waarmee u in het register staat geregistreerd. Mocht u dit bericht niet hebben ontvangen, dan is de mail waarschijnlijk in de map met ‘ ongewenste e-mail’ binnen gekomen.