Audicienscongres 2020

Het Audicienscongres 2020 gaat niet door!

Als gevolg van de situatie rond het coronavirus heeft AuDidakt besloten dat er dit jaar geen Audicienscongres meer plaats vindt. Begin maart was besloten om het congres te verplaatsen van 9 en 11 mei naar 26 en 28 september. De afgelopen periode zijn de mogelijkheden en consequenties van een Audicienscongres in aangepaste vorm in kaart gebracht. Hierover is ook overleg gevoerd met onder andere audiciensbedrijven en zelfstandige audiciens. Hoewel er momenteel weer wat meer ruimte komt voor de organisatie van evenementen vanuit de Rijksoverheid, is er te weinig draagvlak en zijn er teveel obstakels om een kwalitatief volwaardig congres van deze omvang neer te zetten.

In 2021 vindt er zeker opnieuw een Audicienscongres plaats. Interessante programmaonderdelen rond het thema innovatie blijven staan. De vorm waarin het Audicienscongres plaats vindt wordt afhankelijk van de omstandigheden bepaald.
Vanuit AuDidakt wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal scholingsaanbod over enkele relevante onderwerpen. Dat wordt in de loop van dit jaar aangeboden.