Home Ik ben audicien

Ik ben audicien

Vragen voor audiciens

 • Waar kan ik inloggen?

  Klik hier om in te loggen.
 • Uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt geraakt?

  Klik hier om nieuwe inloggegevens op te vragen.
 • Waar vind ik de scholingskalender?

  Klik hier voor het actuele scholingsaanbod op de scholingskalender

 • Mijn gegevens zijn gewijzigd. Wat moet ik doen?

  Het is belangrijk om uw persoonlijke gegevens actueel te houden. Wanneer uw e-mailadres, uw adres of uw werkgever verandert, dan dient u dit door te geven aan het Audicienregister via: registratie@audicienregister.nl. Met name uw e-mailadres is erg belangrijk. Wanneer u dit niet aan ons doorgeeft, kunnen wij u niet op de hoogte stellen van actuele informatie.

 • Ik heb een vraag over het aantal te behalen scholingspunten?

  In de veelgestelde vragen van het Audicienregister is alle informatie over het reglement en het te behalen aantal scholingspunten terug te vinden.

 • Kan ik voor een individuele scholingsactiviteit scholingspunten krijgen?

  Voor bepaalde individuele activiteiten zijn standaard scholingspunten vastgesteld. Een overzicht daarvan is hier te vinden. Toekenning van individuele scholingspunten is alleen mogelijk voor geaccrediteerde na- of bijscholing. In het geval van scholing in het buitenland wordt nagegaan of er in het betreffende land accreditatie is aangevraagd. Zie ook de factsheet van de accreditatiecommissie van StAr.

 • Mag ik een scholing/training herhalen?

  U kunt een scholing/training meerdere keren volgen maar u ontvangt daarvoor per referentieperiode één keer scholingspunten. In een nieuwe referentieperiode kunt u wel voor eenzelfde training/scholing opnieuw scholingspunten verkrijgen.