Webinars casuïstiek REM-metingen geslaagd!

Op maandagavond 14 en donderdagochtend 17 september organiseerde AuDidakt, met technische ondersteuning vanuit Sivantos, een tweetal webinars rondom REM-metingen.

De eerder geplande scholingsavonden waren door masteraudioloog Allart Knoop omgezet in een digitale scholing. De deelnemers ontvingen voorafgaand een drietal video’s en een reader met theorie. De sessies zelf bestonden vrijwel uitsluitend uit gerichte casuïstiek die door Allart Knoop op een boeiende en interactieve wijze werden behandeld. Na afloop is een digitale toets toegestuurd. De aanpak werd door audiciens zeer gewaardeerd. Uit de evaluatieve enquête bleek dat de deelnemende audiciens het geleerde goed toepasbaar vonden in de praktijk en zij kenden een gemiddeld rapportcijfer van een 8,4 toe. Daarnaast ontvingen wij veel oproepen van audiciens om vaker dit soort digitale scholing aan te bieden.