Home Bestuur

Bestuur

AuDidakt is een stichting. In het bestuur van Stichting AuDidakt hebben zitting:

De heer W. (Wilrik) van 't Noordende - voorzitter
Mevrouw W. van Genechten - Renders
De heer R. (René) Groen - penningmeester
Mevrouw M. (Monique) Joostema

Mevrouw D. (Dianne) van der Graaf – directeur

Het secretariaat van de Stichting is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.